"สวมหน้ากากสองชั้น" ช่วยป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ดีขึ้นหรือไม่?