top of page
bg.jpg

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าโดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

โทร. 088-626-5551-4

Line Official Account.jpg

@uplife

สินค้าของเรา
002.png

ส่งฟรีทั่วประเทศ

001.png

บริการเก็บเงินปลายทาง

หากสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ หรือทาง Line
สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

krungsri__1_.png
logo.png
scb.png
LB20170308145012541.png
ธนาคารกรุงเทพ-png-6.png

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี ร้านช๊อป ยี่สิบสี่ โดยนางสาวอุรารัตน์ ไชยรังษี เลขที่ 354-1-28514-6

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี ช๊อป ยี่สิบสี่

เลขที่ 970-2-04036-9

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี ช๊อป ยี่สิบสี่ โดยนางสาวอุรารัตน์ ไชยรังษี

เลขที่ 173-2-31029-8

ธนาคารกรุงไทย 

ชื่อบัญชี ช๊อป ยี่สิบสี่

เลขที่ 800-0-11936-6

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี ช๊อป ยี่สิบสี่

เลขที่ 009-0-31300-8

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line Official
@uplife เพิ่มเพื่อนเลย ! 

 
 
*กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า

Line Official Account.jpg
bottom of page